เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

บริษัท อัคโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โครงสร้างการถือหุ้นและบริหารงานด้วยคนไทยทั้งหมด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้านการออกแบบอิเล็คทรอนิคส์ และได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการประดิษฐ์เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นรายแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและซอฟแวร์ระบบควบคุม 

Get Started

Our Story

บริษัท อัคโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เช่นเดียวกันกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปี 2550

ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สาขาการออกแบบอิเล็คทรอนิคส์

ปี 2552

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเครื่องจำหน่ายอาหารอัตโนมัติ จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ปี 2560

ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการจัดการพลังงานในเครื่องปรับอากาศ ภายใต้แนวคิด Energy Management
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIP)

แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

Contact Information

บริษัท อัคโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ต้องการติดต่องาน มีคำถาม ต้องการพูดคุย หรือมีคำแนะนำ
สามารถติดต่อสื่อสาร ผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

Call: (083)9396665
Email: achsoth@hotmail.com
We are Achso We are a leading innovator