บริการของเรา

OUR SERVICES


รับติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศบริหารงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

 

One Stop Service: Design, Supervision, and Installation
Electrical System, Signal Monitoring and Communication System, Sanitary System, Air Conditioner and Ventilation

System, Fire Protection System, Control System, Software and Machine, Energy Saving System

GET STARTED

Magnetic Drive Coupling (MDC)

Magnetic Drive Coupling (DMC) : การส่งกำลังมอเตอร์แบบ Non-Contact

หลักการทำงาน : เมื่อติดตั้ง MDC กับปั๊มน้ำหรือพัดลม MDC จะทำหน้าที่ส่งกำลังมอเตอร์ไปยังโหลดผ่านการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก จึงเป็นการแยกส่วนกลไกระหว่างมอเตอร์และปั๊มน้ำ หรือพัดลมออกจากกัน โดยสามารถปรับแรงบิด ตามที่โหลดต้องการได้จากการปรับระยะ Air Gap ซึ่งทำให้ภาระโหลดของมอเตอร์ลดลง การใช้พลังงานจึงลดลง

NON CHEMICAL SCALE PREVENTION
ป้องกันการเกิดตะกรันโดยไม่ใช้สารเคมี

Fluid Dynamics

Fluid Dynamics : เทคโนโลยีในการป้องกันการเกิดตะกรันที่พื้นผิว โดยไม่ใช้ไฟฟ้าและสารเคมี

หลักการทำงาน : เป็นการบำบัดน้ำด้วยการเหนียวนำของแม่เหล็กถาวร ทำให้อิออนของสารที่ก่อให้เกิดตะกรันอ่อนตัว และไม่สามารถก่อตัวเป็นตะกรันได้

Frigi-Tech

Polarized Refrigerant Oil Additive

สาร PROA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น

Frigi-Tech น้ำมันเครื่องที่มีประจุ ทำหน้าที่เพิ่มการหล่อลื่นในระบบคอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์จึงใช้พลังงานลดลง และไล่คราบสกปรกในระบบท่อน้ำยา จึงทำให้การถ่ายเทความร้อน มีประสิทธิภาพดีขึ้น Frigi-Tech สามารถใช้ได้ ในระบบ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ฮีทปั๊ม ชิลเลอร์

Cooling Tower Turbine

Cooling Tower Tubine การปฏิวัติการใช้พลังงานไฟฟ้าใน Cooling Tower ด้วยเทคโนโลยีกังหันน้ำประสิทธิภาพสูง (Efficency Turbine) การติดตั้ง Cooling Tower Turbine ทดแทนการหมุนใบพัดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยการนำน้ำที่เติมเข้าไปใน Cooling Tower ไปหมุนกังหัน จึงทำให้ไม่ต้องใช้พลังงานใน Cooling Tower อีกต่อไป

Ecopower 1000

Energy Saving Unit : EcoPower 1000

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน EcoPower 1000 สำหรับเครื่องปรับอากาศ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการจัดการพลังงานในเครื่องปรับอากาศ ภายใต้แนวคิด
Engery Management ในปี 2560

SAVE COST  ⚝  SAVE ENERGY  ⚝  SAVE EARTH

Specta Soft

Utility Grid Solution
Smart Monitoring IOT

Specta Soft : Utility Supply and Yield Monitoring

ควบคุมและบริหารจัดการข้อมูล Utility Supply
ควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตามตารางเวลา-ปฏิทิน

แสดงประสิทธิภาพการผลิต (Yield Control) ในแต่ละส่วนแบบ Real Time

วางแผนและควบคุมต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ

WORK PROCESS

Electrical System

Transformer, HV, LV, MDB

Air Conditioner and Ventilation System

Chiller, AHU, FCU, Blower, Exhaust Fan, Duct, Piping, Control

Energy Saving System

Chiller, Air Conditioner, Air Compressor, Heat Pump, High Efficiency Motor, Inverter, LED

Signal Monitoring and Communication System

SCADA, Power Meter

Fire Protection System

Fire Pump, FHC, SPK, Piping, Control

Engineering Service

License, License, Inspection, Preventive Maintenace Supervision by M.E. & E.E. License more than 10 years experience.

Sanitary System

Motor, Pump, Plumbing, Control

Process Supply for Production Machine

Specta Soft

ACHSO (THAILAND) CO., LTD.

  • We are supported by Thailand Board of Investment (BOI) as both electronic design business and embedded system and by National Innovation Agent (NIA) as 1st food vending machine in Thailand.

Products

  • Main products and services are the solution of embeded control system, software and machine design.

Teams

  • Our technical team have experiences in industrial process and safety standard as well as building user friendly system.