ห้องความดันบวกลบ (+/- Pressure Room) คืออะไร

Sep 1, 2022 | Knowledge | 0 comments

ห้องความดันบวก (positive pressure) คืออะไร

ห้องสภาวะที่ความดันภายในห้อง มากกว่าความดันภายนอกห้อง หรือมากกว่าความดันบรรยากาศ ทำให้มีอากาศไหลออกจากห้อง อาศัยการอัดอากาศสะอาดเข้าในห้อง ทำไห้ห้องอยู่สภาวะPositive ป้องกันอากาศจากด้านนอกไหลเข้ามา ห้องความดันบวกเป็นสภาวะที่ใช้ในห้องสะอาด (clean room) หรือห้องที่ควบคุมความสะอาด ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในห้อง เช่น พวกผลิตชิ้นงาน Electronic ห้องบรรจุ ห้องเตรียมวัตถุดิบบริเวณ high risk area เพื่อป้องกันมิให้อนุภาค เช่น ฝุ่นละออง แบคทีเรีย ยีสต์ รา รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย และสปอร์ของราเข้ามาได้

ห้องความดันลบ (Negative pressure) คืออะไร

ห้องที่มีสภาวะที่มีความดันอากาศภายในห้องต่ำกว่าภายนอกห้อง อาศัยการอัดอากาศสะอาดไปรอบนอกห้องแทน อากาศภายนอกไหลเข้ามาภายในได้อย่างเดียว ซึ่งตามปกติ อากาศจะไหลจากที่ที่มีความดันอากาศสูงกว่าไปหาที่ที่มีความดันอากาศต่ำกว่า ห้อง Negative ใช้กับห้องสะอาด (cleanroom) ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรค หรือ สารเคมีอันตรายที่ต้องป้องกันไม่ไห้แพร่ระบาดไปภายนอก โดย ความดันในห้องจะมีลักษณะเป็น Negative นั่นหมายความว่า อากาศภายในห้องซึ่งถูกทำให้มีความดันต่ำกว่า จะไม่ไหลออกจากห้องเมื่อมีการเปิด-ปิดประตู และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากในห้องไปสู่บริเวณอื่นๆ

Have a Question?

ปรึกษา-สอบถามฟรี!

เรายินดีให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานติดตั้ง งานให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร สำหรับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังให้บริการติดตั้ง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร