Magnetic Drive Coulping “KIMAX”

Magnetic Drive Coulping “KIMAX”


Project Description

KIMAX : Magnetic Drive Coulping 

Magnetic Drive Coupling เทคโนโลยีที่เกิดจากต่อยอดการวิจัยและพัฒนาจากหลักการของนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส François Arago ด้วยการส่งกำลังมอเตอร์ไปยังโหลดผ่านการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก จึงเป็นการแยกส่วนกลไกระหว่างมอเตอร์และด้านโหลดออกจากกัน โดยสามารถปรับแรงบิดได้ด้วยการปรับระยะ Air Gap ตามขนาดของโหลดที่ต้องการได้

ปัญหาในระบบส่งกำลังด้วยมอเตอร์แบบขับตรง
ระบบส่งกำลังด้วยมอเตอร์แบบขับตรง เช่น ปั้มน้ำ พัดลม จะใช้ Coupling แบบมาตรฐานที่เชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์กับโหลดเข้าด้วยกัน ซึ่งการตั้ง Alightment ระหว่างมอเตอร์และโหลดจำเป็นต้องทำด้วยทีมงานที่ชำนาญอย่างพิถีพิถัน เพื่อไม่ให้ก่อเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนต่างๆ ตามมา

More Information

ภาพถ่ายความร้อนชุดปั้มที่มีปัญหา Alignment

ปัญหาในการควบคุมโหลดด้วยการควบคุมด้วย VSD


ในหลายกรณีมอเตอร์มีขนาดใหญ่กว่าโหลดที่ต้องการ และต้องการปรับลดขนาดโหลดลง จะใช้ VSD เข้ามาปรับรอบของมอเตอร์ลง ทั้งนี้จะต้องมีการติดตั้งตู้ควบคุมและระบบไฟฟ้าทำให้การปรับเปลี่ยนโหลดยุ่งยากและใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ VSD ยังเป็นแห่ลงกำเนิดสัญญาณรบกวนในระบบไฟฟ้ากำลัง สาเหตุนี้อาจนำมาซึ่งปัญหาต่อเนื่องในโรงงานที่มีการควบคุม Harmonic ทางไฟฟ้า

Coupling ประหยัดพลังงานมอเตอร์

หลักการทำงาน KIMAX Magnetic Drive Coupling

Magnetic Drive Coupling ประกอบด้วยตัวขับที่เป็นแผ่นแม่เหล็กถาวรติดตั้งกับแกนเพลาของมอเตอร์ และแผ่นทองแดงติดตั้งกับด้านโหลด โดยที่แผ่นทั้งสองไม่มีการเชื่อมต่อเชิงกล (Non Contact Drive) ซึ่งแรงบิดจะเกิดจากการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กผ่าน Air Gap จึงทำให้สามารถปรับแรงบิดได้จากระยะห่างของแผ่นทั้งสอง

KIMAX-Magnetic Drive Coupling : การส่งกำลังแบบ Non Contact

  • ทดแทนการติดตั้ง VSD
  • ทดแทนการติดตั้ง Fluid Coupling
  • ทดแทนการลด Flow Rate น้ำด้วยการหรี่วาล์วด้านออกจากปั้ม

การติดตั้ง Magnetic Coupling Drive จะได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งาน

  • เทคโนโลยีประหยัดพลังงานมอเตอร์ 5-50%
  • ทำ Soft Start มอเตอร์ ลดกระแสกระชากเพื่อถนอมชิ้นส่วนเชิงกล
  • ช่วยให้การตั้งศูนย์ในระบบส่งกำลังขนาดใหญ่ และมีการเยื้องศูนย์ทำได้ง่าย
  • เหมาะสมกับควบคุมรอบสำหรับมอเตอร์ Medium/High Voltage
  • การส่งกำลังแบบ Non Contact จึงไม่มีการส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนจากด้านโหลด ไปถึงมอเตอร์
  • ไม่สร้างสัญญาณรบกวน (Harmonic) ในระบบไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
  • สามารถติดตั้งในพื้นที่อันตรายและมีฝุ่น สามารถติดตั้งในและนอกอาคาร