Zeta Rod

Zeta Rod


Project Description

Zeta Rod : อิเล็คโทรด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อน และระบบกรองน้ำ RO

เทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพในระบบบำบัดน้ำอย่าง Cooling Tower และระบบกรองน้ำ RO โดยไม่ต้องติดตั้งระบบการกรองน้ำเพิ่มเติม และไม่ต้องเติมสารเคมีเข้าไปเพื่อปรับสภาพน้ำ ไม่มีผลในการกัดกร่อนกับผิวโลหะหลักการทำงาน Zeta Rod
Zeta Rod อิเล็คโทรดจะเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบน้ำเพื่อสร้างประจุบวกเข้าล้อมรอบผิวของแร่ธาตุต่างๆ ทำให้แร่ธาตุมีสภาพเป็นขั้วบวก ในขณะที่พื้นผิวท่อมีสภาพเป็นประจุบวกเช่นเดียวกัน จึงเกิดทำให้แรงผลักระหว่างกัน ส่งผลให้ไอออนของแรงธาตุต่างๆ ไม่สามารถยึดเกาะกับผิวโลหะได้

More Information

ปัญหา การเกิดตะกรัน ในระบบบำบัดน้ำ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำ โดยธรรมชาติของน้ำจะมีแร่ธาตุและสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เจือปนอยู่ เมื่อน้ำมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น แร่ธาตุจะจับตัวกันจนมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดไบโอฟิล์ม แบคทีเรีย และก่อตัวที่พื้นผิวท่อกลายเป็นตะกรันในที่สุด
หากปัญหานี้เกิดขึ้นในระบบทำความเย็นจะทำให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนลดลง ส่งผลให้ออัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า (kw/RT) เพิ่มสูงขึ้น แต่ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นในระบบกรองน้ำจะทำให้ประสิทธิภาพในการกรองลดลง และไส้กรองเสื่อมสภาพ

 

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและป้องตะกรันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลักการทำงาน Zeta Rod

Zeta Rod อิเล็คโทรดจะเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบน้ำเพื่อสร้างประจุบวกเข้าล้อมรอบผิวของแร่ธาตุต่างๆ ทำให้แร่ธาตุมีสภาพเป็นขั้วบวก ในขณะที่พื้นผิวท่อมีสภาพเป็นประจุบวกเช่นเดียวกัน จึงเกิดทำให้แรงผลักระหว่างกัน ส่งผลให้ไอออนของแรงธาตุต่างๆ ไม่สามารถยึดเกาะกับผิวโลหะได้

แท่งอิเล็คโทรดจะแปลงไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันสูงถึง 3.5 kVdc แต่จ่ายกระแสสูงสุดเพียง 120 uA เข้าไปในระบบน้ำ ทำให้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล (Van der Waals Force) ลดลง จึงเป็นเหตุให้สิ่งสกปรกในระบบน้ำไม่สามารถยึดเกาะกับผิวท่อได้ และเปลี่ยนสภาพเป็นสารแขวนลอยในที่สุดอีก

การติดตั้ง Zeta Rod เพียงครั้งเดียว จะได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งาน

  • ช่วยกำจัดตะกรันที่เกิดขึ้นแล้ว และป้องกันไม่ให้ตะกรันก่อตัวขึ้นใหม่
  • ลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดตะกรัน และป้องกันการเกิดการกัดกร่อนภายในท่อ
  • ลดค่าไฟฟ้า ช่วยเพิ่มค่า COP ของ Chiller และลด approach temperature ของคอนเดนเซอร์
  • ลดการบำรุงรักษาระบบน้ำ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง