Our Products

ผลิตภัณฑ์

Turbine Zero kW เทคโนโลยีกังหันน้ำ ประสิทธิภาพสูง

Cooling Tower Turbine

Turbine Zero kW เทคโนโลยีกังหันน้ำ ประสิทธิภาพสูง

Cooling Tower Turbine (CTT)

หลักการทำงาน : CTT เป็นกังหันน้ำประสิทธิภาพสูงแบบ Francis Type แบบที่ใช้ปั่นไฟในโรงงานไฟฟ้าชั้นนำโดยการ ออกแบบทางเดินน้ำแบบผสมผสานระหว่าง Axial Flow และ Radius Flow จึงทำให้กังหันน้ำสามารถหมุนโดยใช้แรงดันน้ำที่ต่ำ และต้องการ ปริมาตรของน้ำที่ไหลผ่านต่ำได้ แต่ยังสามารถทำให้ใบพัดหมุนด้วยความเร็วรอบเท่าเดิม

Have a Question?

ปรึกษา-สอบถามฟรี!

เรายินดีให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานติดตั้ง งานให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร สำหรับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังให้บริการติดตั้ง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร