Our Products

ผลิตภัณฑ์

Polarized Refrigerant Oil Additive

Frigi-Tech

สาร PROA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น

Frigi-Tech : น้ำมันเครื่องที่มีประจุ ทำหน้าที่เพิ่มการหล่อลื่นในระบบคอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์จึงใช้พลังงานลดลง และไล่คราบสกปรกในระบบท่อน้ำยา จึงทำให้การถ่ายเทความร้อนมีประสิทธิภาพดีขึ้น Frigi-Tech สามารถใช้ได้ ในระบบเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ฮีทปั๊ม ชิลเลอร์

หลักการทำงานของ Frigi – Tech

Frigi-Tech เป็นสาร additive ที่มีอนุภาคนาโนโมเลกุลชนิดมีขั้วขนาด 0.5 นาโนเมตร มีคุณสมบัติ ในการเข้าไปแทนที่สิ่งสกปรก ที่เกิดจากคราบน้ำมัน อนุภาคคาร์บอน และสารแปลกปลอมที่เกาะอยู่บริเวณผิวของท่อโลหะให้หลุดออกไป ในขณะเดียวกัน

Frigi-Tech จะสร้างพันธะทางเคมี อย่างแข็งแรง กับผิวของท่อโลหะเกิดเป็นชั้นฟิลม์ บางๆ ระดับโมเลกุลเดี่ยวเคลือบผิวท่อไว้ ช่วยเพิ่มอัตราความเร็วในการไหลของสารทำความเย็นภายในท่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการแลกเปลี่ยนความร้อนให้ดียิ่งขึ้น ช่วยทำให้สามารถประหยัดพลังงานจากการทำความเย็นได้เร็วขึ้น

Have a Question?

ปรึกษา-สอบถามฟรี!

เรายินดีให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานติดตั้ง งานให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร สำหรับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังให้บริการติดตั้ง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร