Our Products

ผลิตภัณฑ์

Utility Grid Solution Smart Monitoring IOT

Specta Soft

Specta Soft : Utility Supply and Yield Monitoring

 • Software สำหรับอุตสาหกรรม ออกแบบเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของโรงงาน ช่วยในการวางแผนต้นทุนที่เกิดขึ้น รู้ประสิทธิภาพการผลิตในแต่ละส่วนได้อย่างต่อเนื่องและรวมเร็ว
 • ควบคุมและบริหารจัดการข้อมูล Utility Supply
  ควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตามตารางเวลา-ปฏิทิน
 • แสดงประสิทธิภาพการผลิต (Yield Control) ในแต่ละส่วนแบบ Real Time
  วางแผนและควบคุมต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมและบริหารจัดการข้อมูล Utility Supply
 • ควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตามตารางเวลา-ปฏิทิน
 • แสดงประสิทธิภาพการผลิต (Yield Control) ในแต่ละส่วนแบบ Real Time
 • วางแผนและควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
Have a Question?

ปรึกษา-สอบถามฟรี!

เรายินดีให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานติดตั้ง งานให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร สำหรับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังให้บริการติดตั้ง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร