Our Products

ผลิตภัณฑ์

Building the future

Product To Make Things Easier

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ การันตีด้วยรางวัล อีกทั้งวัสดุที่ใช้ได้มาตรฐาน มีความทนทาน และปลอดภัย

Magnetic Drive Coupling (MDC)

Magnetic Drive Coupling (DMC) : การส่งกำลังมอเตอร์แบบ Non-Contact

Fluid Dynamics

Fluid Dynamics : เทคโนโลยีในการป้องกันการเกิดตะกรันที่พื้นผิว โดยไม่ใช้ไฟฟ้าและสารเคมี

Cooling Tower Turbine

Turbine Zero kW เทคโนโลยีกังหันน้ำ ประสิทธิภาพสูง

Specta Soft

ซอฟแวย์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของโรงงาน

Ecopower 1000

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน EcoPower 1000 สำหรับเครื่องปรับอากาศ

Frigi-Tech

น้ำมันเครื่องที่มีประจุ ทำหน้าที่เพิ่มการหล่อลื่นในระบบคอมเพรสเซอร์
Have a Question?

ปรึกษา-สอบถามฟรี!

เรายินดีให้คำปรึกษา งานออกแบบ งานติดตั้ง งานให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร สำหรับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังให้บริการติดตั้ง งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร